Административни услуги

Счетоводна къща iTAX

Динамичното развитие и постоянните потребности на бизнеса в България ни задължава да разширим кръга от предлаганите услуги на нашите клиенти. Това са ангажименти, които ви отнемат една не малка част от времето.

Може да се доверите на счетоводна компания iTAX да се заеме с тези често трудни и отнемащи доста време процеси. По този начин спестявате усилия и време, които може да насочите към действия свързани с развитието на бизнеса ви, повишаване на ефективността и конкурентоспособността си.

По този начин ние се стремим да бъдем максимално полезни и да удовлетворим изискванията на нашите клиенти.

Екипът от високо квалифицираните счетоводители на счетоводна компания iTAX предлага следния набор от административни услуги:

  • Издаване на фактури от ваше име
  • Онлайн банкиране
  • Изготвяне на договори и други документи
  • Изготвяне, подаване на документи и представителство пред Комисия за защита на личните данни
  • Изготвяне на индивидуални справки според нуждата на клиента
  • Подаване и представителство в/пред различните държавни и банкови институции
  • Други услуги според нуждата на клиента
Effective Web Development Solutions

Свържете се с нас за безплатна консултация