Данъчна защита

В днешния свят данъчното законодателство е изключително динамично и променящо се. Това е предпоставка за данъчни грешки както от страна на бизнеса, така и от страна на данъчната администрация. Добре планираната индивидуална данъчна стратегия и конкретни решение ви дават голям тласък към подпомагането и постигането на финансовите ви цели.

Част от задълженията ни, които предоставяме на нашите клиенти са:
  •  Следене на срокове и промени в нормативните актове
  •  Представителство и защита пред органите на данъчната администрация – НАП, НОИ, НЗОК и др.
  •  Изготвяне на становища в съответствие с нормативната уредба
  •  Провеждане, съдействие и представителство пред органите на НАП по време на ревизии и проверки
  •  Представителство и защита при проверки от Инспекцията по труда
  •  Постоянна комуникация и връзка с данъчната администрация

Ние от счетоводна къща iTAX си поставяме за цел да сме максимално полезни на нашите клиенти и да сме свързващия фактор между вас и държавните институции чрез изготвяне на индивидуална данъчна стратегия и данъчно представителство пред органите на НАП, НСИ, НЗОК, НОИ и др.

Ние ще ви спестим време, труд и излишни разходи без това да повлияе отрицателно на вашият бизнес.

Свържете се с нас за безплатна консултация