Данъчни консултации

Поради постоянно променящото се данъчно законодателство в Република България, ние от iTAX разбираме необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти върху всяка една дейност.

iTAX предоставя широк кръг от услуги в областа на данъчните консултации, стратегии, анализи и данъчна защита, като се стремим към избягване или решаване на бизнес проблеми на нашите клиенти.

Предлагаме данъчни консултации и съвети в следните области:

  • Корпоративни данъци
  • Данък върху добавената стойност
  • Данък върку доходите на физически лица
  • Международно данъчно облагане
  • Местни данъци и такси
  • Социалното и здравното осигуряване
  • Данъчно представителство и защита при ревизии и проверки от НАП, Инспрекция по труда и др.

Ние сме насреща при тълкуването и анализирането на данъчното законодателство в България и приложимите международни спогодби при взаимоотношенията ви с българската данъчна администрация с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса ви.

Свържете се с нас за безплатна консултация