Регистрация по ДДС

Изготвяме всички необходими документи във връзка с регистрация по ДДС

Спестете време, пари и чакане по опашки

Счетоводна къща iTAX изготвя всички необходими документи за регистрация по закона за ДДС. Цялата процедура по регистрацията трае 14 работни дни. След като се свържете с нас, получавате безплатна консултация относно регистрацията и започваме подготовката на документите веднага.

Информация за регистрация по ЗДДС

Кой може да се регистрира по ЗДДС?

Всяко физическо или юридическо лице може да се регистрира по ЗДДС. В това оношение закона не прави разграничение.

Видове регистрация по ДДС

Най-общо регистрацията по ЗДДС бива два вида - задължителна и доброволна (по избор).

Задължителна – На задължителна регистрация по ДДС подлежи всяко физическо или юридическо лице, достигнало облагаем оборот 50 000 лв за последните 12 последователни месеца преди текущият.

На задължителна регистрация по ДДС подлежат и данъчно задължените лица, извършващи сделки с Европейският съюз и трети страни.

Доброволна – Независимо, че не отговаряте на условията за задължителна регистраця, всяко лице може по избор да се регистрира по ДДС и да се възползва от предимствата.

Свържете се с нас за безплатна консултация