Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване на най-добри цени

Счетоводна компания iTAX предлага и гарантира на своите клиенти пълен набор от счетоводни услуги. Ние предоставяме месечно счетоводно обслужване и годишно счетоводно приключване на фирми в различни сфери на бизнеса на местни и чуждестранни юридически лица в съответствие с Националните и Международни счетоводни стандарти.

За нашите клиенти, екипът на счетоводна компания iTAX предоставя:

 • Индивидуална политика и подход към всеки клиент
 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични счетоводни документи
 • Изготвяне и подаване на необходимите счетоводни справки и декларации
 • Изготвяне и подаване в срок на месечни справки - декларации и дневници по ЗДДС, VIES декларации, Интрастат декларации
 • Подготовка на документи за регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на клиента
 • Изготвяне на междинни отчети
 • Годишно счетоводно приключване – съставяне на Годишни финансови отчети на български и английски, съставяне на Годишна данъчна декларация и представянето им в НАП и НСИ
 • Данъчно представителство и защита пред органите на държавните институции във връзка с ревизии и проверки
 • Постоянна комуникация с нас

Тенденцията в световен мащаб  е все повече фирми да наемат външни консултанти-счетоводители за счетоводното обслужване на бизнеса си. Най-общо предимствата да се използват външни счетоводни специалисти (счетоводни къщи) са:

 • Намаляване на разходите за цял счетоводтен отдел
 • Насреща имате добре обучен квалифициран счетоводител
 • Дори да сте малка компания, ще имате на разположение професионалист в сферата на счетоводството, който иначе не бихте могли да си позволите
 • Ще се фокусирате изцяло с идеите си и развиване на бизнеса си, а цялата счетоводнта, бюрократична и административна работа оставяте на обслужващата ви счетоводна компания, защото с подписване на договор за счетоводно обслужване, Вие прехвърляте и отговорността за тази работа на външните специалисти
 • Ще имате актуална информация за постоянно променящата се нормативна уредба

Свържете се с нас за безплатна консултация