Как да регистрирам фирма (ЕООД, ООД) сам? 30.09.2017 Счетоводство Много от вас смятат за изключително сложна процедурата по регистрация на фирма. Ако желате сами да регистрирате фирма, нямате възможност или просто не желаете да заплатите хонорар на счетоводител или адвокат, то следващата статия е точно за вас. Разбира се, рискът от това да не се […]

Икономически поглед към ДДС – Общи принципи 24.09.2017 Счетоводство Данъкът върху добавената стойност (value added tax – VAT) е основен приходоизточник на държавният бюджет в България. История на ДДС Историята на ДДС датира от петдесетте години на 20-ти век във Франция, където е приложен за пръв път от френския икономист Морис Лоре. Първоначалната идея е […]

Минимални изисквания за публикуване на микропредприятия в България 01.05.2017 Счетоводство Микропредприятията представляват 90% от предприятията в България, затова е важно да бъдат изяснени минималните изисквания за публикуването на годишните финансови отчети именно на тази категория предприятия прилагащи НСС. Нека първо изясним какво е микропредприятие? Според чл. 19, ал. 2 от Зсч Микропредприятия са предприятия, които […]