Осигуряване на чужди граждани

iTAX ви предлага набор от услуги, свързани с процесите по определяне на задължението за осигуряване на чужди граждани, вида на осигуряването, облагане с данъци и обработка на възнагражденията, съобразно законовите разпоредби, което включва:

  • Индивидуален анализ на осигурителните и данъчните задължения на чуждестранни граждани, съобразно центъра на жизнени интереси и на статута за местно лице
  • Консултиране за задължението за осигуряване и плащане на данъци върху дохода на чужди граждани, собственици и съдружници в търговски дружества в България, управители по договор за управление и контрол и наети на трудов договор
  • Съдействие за издаване на служебен номер на чужденец от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
  • Съдействие за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице
  • Изготвяне на договори
  • За чуждестранните лица наети на трудов договор важат всички наши услуги по обработка на заплати и осигуряване
  • Подаване на декларации и документи във връзка с осигуряването и облагането на доходите на чужди граждани в законоустановените срокове

Свържете се с нас за безплатна консултация