Осигуряване

Осигуряването и обработката на заплати са конфиденциален и сложен процес. Правилната осигурителна политика на всеки член на персонала, управител и/или чуждестранен гражданин биха могли да доведат до законно редуциране на задълженията за осигурителните вноски и данъци.
При непрекъснато променящо се осигурително законодателство вие имате нужда от надежден партньор, който да следи всички ежегодни (понякога и по-чести) промени в законите.

Счетоводна къща iTAX предлага услугите си в областта на осигуряването в съответсвие с актуалните данъчни, осигурителни и трудово-правни закони:

  •  Консултиране при наемане на персонал
  •  Изчисляване на дължимите осигурителни вноски и данъци и подготовка на платежни нареждания за тях
  •  Индивидуална политика за всеки член на персонала
  •  Изготвяне и съхраняване на досие на служителите
  •  Консултиране относно вида на правоотношението на управител в зависимост от целите му
  •  Консултиране и осигуряване на лица, регистрирани като свободни професии, земеделски производители и др.
  •  Консултиране и осигуряване на чужденци

Свържете се с нас за безплатна консултация