Изработка на уеб сайт – услуга, предоставяна по електронен път ли е

Изработката на уеб сайтове не е посочена изрично като услуга, извършвана по електронен път, но се третира като такава. В подкрепа на становището цитираме дефиницията, дадена в чл. 7, параграф 1:
Понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО, включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии“.

Други казуси

Виж всички