Медицински център и регистрация по ДДС

 

Медицински център е направил оборот от медицински прегледи 49 000 лв за последните 12 месеца. Следва ли след достигане на оборот от 50 000 лв да се регистрира по ДДС?

 

Съгласно чл. 39 от ЗДДС услугите, свързани със здравеопазването са освободени услуги. Оборота от медицински прегледи НЕ влиза в облагаемия оборот за регистрация по ДДС.

По друг начин ще стои въпроса, ако извършваните от Вас услуги са извън обхвата на освободените доставки (например козметични услуги или др.) то тогава Вие ще имате задължение да се регистрирате по ЗДДС, когато достигнете облагаем оборот от 50 000.00 лв.

Чл. 96, ал. 2 от ЗДДС казва, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
  2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
  3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Имайте предвид, че в някои специфични изключения в облагаемият оборот за регистрация по ДДС не се включват доставките по горните точки 2 и 3, а именно когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

Други казуси

Виж всички