Мога ли да назнача един служител за втори път със срок на изпитване

Не, не може. Тук Кодекса на труда е категоричен. Чл. 70 (5) от КТ За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Други казуси

Виж всички