Платена такса към Патентно ведомство – признава ли се за разход

 

Платили сме по банков път такса в размер на 200 лв към Патентно ведомство. Не сме получили фактура или друг документ. Можем ли да го признаем за разход?

Платената такса към Патентно ведомство е държавно определена такса. Можете спокойно да признаете разход по Банковото извлечение. За платени такси по банков път практиката на Патентно ведомство е да не издават фактура или друг документ. Осчетоводявате го като Разход за външни услуги – Такса Патентно ведомство (или удобна за Вас аналитичност).

Други казуси

Виж всички