Позволен ли е извънредният труд

Според Кодекса на труда извънредният труд в България е забранен. Допускат се изключения само в случаите посочени в чл. 144 от КТ, а именно:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
6. за извършване на усилена сезонна работа.

Други казуси

Виж всички