Служител без право на платен отпуск – обезщетение за неизползван отпуск

 

Служител постъпва за първи път на работа. Няма право на платен годишен отпуск и напуска. Трябва ли да му се плати обезщетение за неползван годишен отпуск.

Да, трябва. При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

Чл. 155, ал. 3 от КТ казва, че при прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.


Други казуси

Виж всички